Domov > Novinky > Obsah

Aké sú spôsoby spracovania akrylového displeja?

Dec 26, 2019

Spôsob výroby akrylového displeja:


(1) Metóda vertikálneho brúsenia:

Akrylový materiál v tvare tyčinky alebo hrubý akrylový materiál v tvare tyčinky prilepte k sebe a potom brúste a leštite priamo na brúsnom kotúči. Akrylové remeselné výrobky vyrobené touto metódou sú podobné akémusi sochárstva s farebnými povrchovými tvarmi, ktoré vytvárajú jedinečný umelecký obraz.


(2) Metóda mletia:

Listový akrylový materiál prekrývajúci sa pasta spolu a potom priamo rezaná brúsna časť tvoriaca túto metódu vyrobenú z akrylového rámu displeja môže získať farbu a farbu, jednoduchý a prirodzený efekt.


(3) Metóda vkladania:

Vystrihnite bloky akrylového materiálu rôznych farieb, ktoré vyžaduje akrylová obrazovka, na požadované geometrické tvary a potom ich vyložte a spojte na spodnej platni. Táto metóda vyžaduje prísne šitie.

AA(%6L`P%6Q@9{JBCQYU[9N

4) metóda vloženia:

Akrylový materiál nakrájajte na určitý tvar, vložte ho do roviny a nakoniec ho skombinujte do akrylového displeja.


(5) Metóda horenia:

Spracovanie akrylového materiálu do určitého tvaru, zahrievanie akrylového materiálu, priame použitie ručného rýchleho hniezdneho systému hnetenia vyrobeného týmto spôsobom vyžaduje pred zložením bambusu, akcia je pohyblivá, vyrobená z tohto spôsobu akrylového zobrazovacieho rámu s tučným písmom riadky, jednoduchý obraz a ďalšie výhody.


(6) Metóda lisovania za tepla:

Zahrievajte akrylový listový materiál, vo forme modelovania právneho systému pri lisovaní za tepla do akrylátového stojanu, stojan je plný, krivka je plynulá, stereofónny pocit je silný, charakteristika reliéfneho efektu tvarovania kalového dreva lisovaného za horúca sú k dispozícii, a potom použite liaty sadrovec pre formovanie Jin a Yang, lisovanie akrylového materiálu po zahriatí