Domov > Novinky > Obsah

Nippon papier získava Kyouei Seitai

Jun 28, 2016

Papierové tašky spoločnosti

Ako súčasť 5. strednodobé podnikateľský plán, Nippon papier skupina pracuje na zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov a zmena podnikateľskej štruktúry tak, že to môže prerozdeliť riadenia zdrojov do oblastí, ktoré sa očakáva rast v budúcnosti.

Aj keď dlhodobo klesá dopyt po ťažkých papierové tašky vyrobené spracovaním kraft papier, dopyt po papierové sáčky pre potraviny zostáva všeobecne strong. Kyouei Seitai vyniká vo výrobe papierových vrecúšok pre potraviny. To je presne prečo Nippon papier skupina rozhodla robí dcérska spoločnosť tak, že jej balenie divízie, čo je zodpovedný za výrobu obalov, napríklad ťažká kraft papierové tašky, môžete vytvoriť nový systém s vyššou konkurencieschopnosťou, tak z hľadiska kvality a nákladov a posilniť svoje obchodné výhody počas celého výrobného procesu, z výroby základný papier na spracovanie papierových vrecúšok.