Domov > Novinky > Obsah

Technológie potravín: balenie

Jun 28, 2016

Abstraktné

Balenie potravín je veľmi dôležité poskytnúť fyzickej ochrany, informácie, aby sa zabránilo kontaminácii, a predĺžiť trvanlivosť. Niekoľko potravín obalových materiálov a technológií sa používajú na ochranu a predĺženie skladovateľnosti čerstvých a spracovaných potravín. Plastové obalové materiály sú používané viac než ostatné obalové materiály, ale čelia veľa kritiky vďaka migrácii zložiek obalov do potravín, ako aj chuť skalpování problémy. Inovácií v tradičných servis pre baliacu techniku sa zvýšila trvanlivosť, čerstvosť a bezpečnosť potravín. Metódy balenia potravín sa líši podľa fyziologických, chemické a štrukturálne vlastnosti potravín materiály. Bezpečnostné obavy o migrácii obalových materiálov sa riadi niekoľko regulačných orgánov. Migrácia zlúčeniny nielen ovplyvniť chuťový profil, ale tiež vplyv na ľudské zdravie. Faktory ovplyvňujúce migrácie sú teploty zneužívanie obalových materiálov, horúce plniace jedla, mikrovlnný ohrev, využívanie recyklovaných plastov atď. Chromatografické metódy sú bežne používané na hodnotenie celkovej migrácie a migrácie špecifické zlúčeniny.

Kľúčové slová

 • Aktívne balenie;

 • Aseptických obalov;

 • Bezpečnosť potravín;

 • Potravinárskej technológie;

 • Sklo;

 • Kov;

 • Migrácie;

 • Modifikovanej atmosfére balenia;

 • Balenie;

 • Obalových materiálov;

 • Metód balenia;

 • Papier;

 • Čas použiteľnosti;

 • Vákuové balenie